Tag: ROAS

  • Mierzenie skuteczności kampanii Google Ads przy użyciu ROAS i konwersji

    ROAS (Return on Advertising Spend) to wskaźnik, który mierzy, ile zysku osiągnęła firma z każdego dolara wydanego na reklamy Google Ads. Można to wyliczyć, dzieląc zysk osiągnięty z reklam przez koszt reklam. Na przykład, jeśli firma wydała 100 dolarów na reklamy Google Ads i osiągnęła z nich 200 dolarów zysku, to jej ROAS wynosi 2,0…