Mierzenie skuteczności kampanii Google Ads przy użyciu ROAS i konwersji

ROAS (Return on Advertising Spend) to wskaźnik, który mierzy, ile zysku osiągnęła firma z każdego dolara wydanego na reklamy Google Ads. Można to wyliczyć, dzieląc zysk osiągnięty z reklam przez koszt reklam. Na przykład, jeśli firma wydała 100 dolarów na reklamy Google Ads i osiągnęła z nich 200 dolarów zysku, to jej ROAS wynosi 2,0 (200 dolarów / 100 dolarów). Im większy jest ROAS, tym bardziej skuteczna jest kampania reklamowa.

Konwersje to akcje, które podejmują użytkownicy po kliknięciu reklamy, takie jak złożenie zamówienia, wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub przejście na stronę docelową. Można mierzyć skuteczność kampanii Google Ads, monitorując liczbę konwersji i ich wartość. Jeśli firma osiąga wysoką liczbę konwersji przy niskich kosztach, to oznacza, że jej kampania jest skuteczna.

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki z kampanii Google Ads, warto regularnie monitorować ROAS i liczbę konwersji i wprowadzać ewentualne zmiany w kampanii w celu jej optymalizacji. Może to obejmować zmianę słów kluczowych, grupy docelowej odbiorców lub kreatywności reklam. Ważne jest również, aby regularnie sprawdzać i aktualizować cele kampanii, takie jak ROAS lub liczba konwersji, w celu zapewnienia, że są one zgodne z celami biznesowymi firmy.


Opublikowano

w

przez